Parkeren

In De Groene Linten komen ongeveer 300 parkeerplaatsen. In de woonstraten kan aan twee zijden van de weg worden geparkeerd. Daarnaast komen er op een aantal plaatsen aanvullende parkeerplaatsen.

parkeren