Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
  • Nieuwsbrief oktober 2013

    De tweede editie van de nieuwsbrief De Groene Linten. Daarin informeren wij u over de stappen die zijn gezet in de voorbereidingen van het bouwproject en over de stand van zaken rond de uitplaatsingen. Verder is er aandacht voor de leefbaarheid in de wijk tijdens de werkzaamheden en leest u bij wie u met welke vragen terecht kunt.

    Open de nieuwsbrief