Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
  • Nieuwsbrief Parkwijk april 2014

    Onder de noemer ‘Parkwijk pakt mooi uit in Haarlem’ werken de gemeente Haarlem, Ymere en Pré Wonen aan een aantrekkelijk en leefbaar Parkwijk. Om de bewoners en ondernemers in Parkwijk te informeren over werkzaamheden, plannen en projecten in hun wijk, verspreiden wij 2x per jaar een nieuwsbrief.

    Open de nieuwsbrief